COMPOUND LUKOVI

 

Zbog mnogih pitanja koja primam od ljudi u Srbiji o lovačkim lukovima napravio sam ovaj web sajt.

Njime želim da predstavim informacije o lukovima, pratećoj opremi i ovom verovatno najzahtevnijem načinu lova.

Moderni lovački lukovi se sem za lov u velikom broju koriste za rekreativno gađanje kao i u streličarskim takmičenjima.

Ovde ćete naućiti sve što treba da znate ukoliko razmišljate o kupovini svog prvog luka.

Razgovarao sa i sa iskusnim lovcima ( sa puškama ) koji žele više da saznaju o lovu sa lukom i strelom na jelene i divlje svinje.

Većina iz iskustva smatra da je nemoguće prići krupnoj divljaci bliže od 60 metara. Za njih predlažem ovu sekciju sa filmovima o lovu na trofejne jelene u najdivljijim delovima Severne Amerike.

 

 

Compound lukovi su dizajnirani specifično za lov mada se u koriste rekreativno kao i za streličarska takmičenja.

Za razliku od klasičnih lukova kod kojih se težina natega konstantno povećava dok se luk nateže - kod kompound luka ta težina drastično opadne pri kraju punog natega.

Taj pad ili LET OFF omogućavaju camovi (točkovi na vrhu i dnu luka kroz koje ide sajla)

Procenat pada težine koju lovac drži se zove LET OFF i obicno je izmedu 60 i 80%

Na primer luk od 60 libri i 80% LET OFF-a znaci da pri punom nategu lovac drži samo 20% od 60 libri = 12 libri što je samo oko 5.5 kilograma.

Takvu težinu je moguće lako držati ceo minut pa i više ako je to potrebno..

Razlog za takav dizaj je da lovac može dugo da čeka idealnu priliku da gađa divljać u pravu poziciju dok je luk sve vreme pod punim nategom.

 

Na slici : HOYT Katera - Primerak "golog" modernog compound luka.

Hoyt Katera

 

 

Nazivi pojedinih delova i dimenzija modernog luka mogu da se vide na slici ispod.

Delovi Luka

 

 

 

Kod geometrijskih proporcija luka pri izboru se gledaju 2 bitne stvari : ATA (Axle to Axle) i Brace Height. UPOZORENJA!

ATA znaci axle to axle i označava ukupnu visinu luka ( od gronjeg do donjeg točka )

 

ATA < 32"
ATA 32" - 38"
ATA > 38"
Short
Mid

Long

Kratki lukovi. Jako su popularni kod lovaca koji love sa drveta. Takav luk je kompaktan, lak i njime se lako manevriše u malom prostoru koji lovac ima na stablu. Ovakvi lukovi se gađaju uz pomoc okidaća (release aid) i zahtevaju više vezbanja i iskustva za preciznost na većim distancama.
Srednji lukovi. Predstavljaju vecinu najpopurarnijih lukova na današnjem tržištu. Lukovi srednje visine nude dobar odnos između manevrisanja i preciznosti na duže distance. Popularan su izbor za rekreativce, 3D takmićare i lovce koji love sa zemlje kao i sa drveta.

Dugi lukovi. Ponekad iz nazivaju "finger-shooter" lukovima zato sto su najpogodniji za ljude koji ne koriste okidač vec natežu luk sa prstima. Obično izbor ozbiljnih takmičara i ljudi koji vole da gađaju sa prstima. Smatraju se pre dugima za lov sa drveta.

 

 

Brace height označava razmak izmedu kabla i drške na luku.

Brace Height < 7"
Brace Height > 7"
Short Brace
Long Brace
Short Brace Graph
Long Brace Graph
Ovakvi "extremni" lukovi su brži i jači od onih sa većim brace height'om. Međutim zbog toga treba imati vise iskustva i tehnike za postizanje dobre preciznosti sa njima. Više napora je potrebno da bi se napeo ovakav luk u poredenju sa lukom iste težine natega ali sa većim brace heightom.

7" se danas smatra kao minimumom za brace height na compound luku. Sto je veci brace height to luk vise oprasta greske u tehnici kod novih strelicara. U svakom slucaju preporucujem ovakve 7"+ lukove zbog mnogih beneficija koje oni pruzaju.

 

 

Pogledajte kako izgleda napinjanje i gađanje sa compound lukom na ovom kratkom filmu:

 

 

Za razliku od golog luka sa slike na početku ove stranice, luk u filmu je kompletno opremljen sa restom, nišanom, stabilizatorom i nosačem strela.

Čovek u filmu koristi okidač na levoj ruci.

 

 

U P O Z O R E N J A

NIKADA ne okidajte luk bez strele. Najverovatnije ćete oštetiti tetive i krake.

Ne koristite prekratke strele jer mogu da spadnu sa resta pre okidanja i nanesu teške povrede ruci koja drži luk.

 

 

 

Nazad na početnu stranu

 

weebly analytics